เหรียญหลวงปู่สี

หลวงปู่สี  ฉันทสิริ ท่านเป็นพระธุดงค์ ยึดมั่นในแนวทางสมถะ ถือสันโดษ เอาป่าเป็นสถานที่กำจัดกิเลส เพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ในตัวตน  มีความลึกซื้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสนา  และสมัยที่ท่านบวชเณรอยู่กับสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสิ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่าน ได้สอนท่านให้รู้จักสังขารและความไม่เที่ยง ให้พึงสำรวม และรู้เท่าทัน

ในส่วนของวัตถุมงคล ท่านไม่นิยมสร้าง ชอบที่จะสอนธรรมะ หรืออย่างมากถ้าชาวบ้านขอ ท่านก็จะคายชานหมากให้ แต่ท่านอนุญาตให้สร้างวัตถุมงคล ตอน พ.ศ. 2514 เพื่อสร้างโบสถ์ที่เขาถ้ำบุญนาค ส่วนเหรียญที่ผมบูชาอยู่ ได้รับมอบมาเป็นของที่ระลึกครับ

1.เหรียญหลวงปู่สี ฉันทสิริ รุ่น 1 เนื้อทองเหลือกะไหล่ทอง
2.เหรียญหลวงปู่สี ฉันทสิริ รุ่นอายุยืน พ.ศ.2517 เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง

เหรียญหลวงปู่สี รุ่น 1

1.เหรียญหลวงปู่สี รุ่น 1

เหรียญหลวงปู่สี รุ่นอายุยืน

2.เหรียญหลวงปู่สี รุ่นอายุยืน

Category(s): +2.เหรียญยอดนิยม, พระปากกรุ, เหรียญหลวงปู่สี

Comments are closed.