เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก

หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐาน ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับ ครูบาแก่น สุมโน  ออกท่องธุดงค์เพื่อหาความสงบวิเวกและบำเพ็ญเพียรตามป่าลึก   ไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ สมถะ ท่านได้ปฏิบัติธรรม ณ สุสานไตรลักษณ์ตลอดชนชีพ เป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของคนในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศ ท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ติดยึดในกิเลสทั้งปวง

ผมเป็นคนเหนือและรู้จักหลวงพ่อเกษม เขมโก มาตั้งแต่เด็ก ท่านเป็นพระธุดงค์ สายวิปัสสนา จำได้ว่าเคยห้อยเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก เมื่อยังเป็นเด็ก แต่สำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก ที่ผมนำมาแบ่งปันบูชา ผมได้มาจากเซียนพระท่านหนึ่งในจังหวัดลำปาง  ท่านใดที่เลื่อมใสศรัทธาสามารถบูชาเก็บไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านเองครับ 
1. เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก วัดคะตึกเชียงมั่น พ.ศ.2514 เนื้อทองเหลือง
2. เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก วัดคะตึกเชียงมั่น พ.ศ.2514 เนื้อทองเหลือง
3. เหรียญรุ่น 5 รอบ พ.ศ.2515 เนื้อทองเหลือง
4. เหรียญรุ่นมทบ.7 พ.ศ. 2518 เนื้อนวโลหะ
5. เหรียญรุ่นกิ่งไผ่ พ.ศ.2518 เนื้อนวโลหะ
6. เหรียญรุ่นกิ่งไผ่ พ.ศ.2518 เนื้อนวโลหะ

เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก วัดคะตึกเชียงมั่น พ.ศ.2514

1.เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก วัดคะตึกเชียงมั่น พ.ศ.2514

2.เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก วัดคะตึกเชียงมั่น พ.ศ.2514

3.เหรียญรุ่น 5 รอบ พ.ศ.2515

4.เหรียญรุ่นมทบ.7 พ.ศ. 2518

5.เหรียญรุ่นกิ่งไผ่ พ.ศ.2518

6.เหรียญรุ่นกิ่งไผ่ พ.ศ.2518

Category(s): +2.เหรียญยอดนิยม, -เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก, พระปากกรุ

Comments are closed.