เหรียญหลวงพ่อผาง

หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตฺโต เป็นพระนักปฏิบัติที่มั่นคงอดทนรูปหนึ่ง ได้เข้าอุปสมบทในฝ่ายนิกายมหายาน  ท่านชอบปฎิบัติมากกว่าพูด บทโอวาทเทศนาสั่งสอนต่างๆ จึงไม่ค่อยมี ท่านอุดมคติอยู่ว่า “มีชื่อบ่อยากให้ปรากฏ มียศบ่อยากให้ลือชา”

ศีลข้อห้าเป็นข้อที่หลวงปู่ย้ำเน้นตลอดมา หลวงปู่มักจะให้โอวาทให้พรว่า “อย่าสิเอาพระรัตนตรัยไปกินเหล้า เด้อ” “ให้สำบายๆ เด้อ”  “ให้อยู่ดีมีแฮง เด้อ”

เหรียญหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต พ.ศ. 2512 เนื้อทองเหลือง ผมบูชามาจากอดีตปลัดอำเภอท่านหนึ่งครับ มีทั้งหมด 3 เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อผาง

1.เหรียญหลวงพ่อผาง 2512

เหรียญหลวงพ่อผาง

2.เหรียญหลวงพ่อผาง 2512

เหรียญหลวงพ่อผาง

3.เหรียญหลวงพ่อผาง 2512

Category(s): +2.เหรียญยอดนิยม, พระปากกรุ, เหรียญหลวงพ่อผาง

Comments are closed.