เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อม

หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต นามเดิมว่า คง จันทร์ประเสริฐ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ 12 ปี อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. 2427 ณ วัดเหมืองใต้ ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา หลังจากได้อุปสมบทแล้ว ท่านศึกษาพระธรรมวินัย และเชี่ยวชาญภาษาบาลี สามารถแปลภาษาบาลีจากพระคัมภีร์ต่าง ๆ รวมได้ทั้งศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐาน จากพระอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงพ่อด้วง หลวงพ่อทิม หลวงพ่อจุ้ย หลวงพ่อฤทธิ์ หลวงพ่อหรุ่น เป็นต้น หลวงพ่อคงมีญาณสมาธิกล้าแกร่ง เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน จึงนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดบางกะพ้อม ช่วยเหลือชาวบ้านในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ไม่เลือกดีมีจน  นอกจากพัฒนาวัดบางกะพ้อมแล้ว ยังไปสร้างวัดแหลมทราย อำเภอบ้านแผ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยปั้นพระประธานในโบสถ์ และสวมพระเกศพระประธานด้วยตัวเองในงานมหามงคลยิ่งใหญ่ของวัด หลังจากท่านสวมพระเกศพระประธานเสร็จแล้ว ท่านชักมือของท่านในท่าสมาธิบนนั่งร้านที่สร้างไว้ ท่านมรณภาพในท่านั่งสมาธิต่อหน้าชาวบ้านมากมาย ที่ไปร่วมงานบุญวันนั้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2486 อายุ 78 ปี 56 พรรษา

วัตถุมงคลของท่านที่ผู้คนศรัทธา ได้แก่ เหรียญรุ่นแรกสร้างในปี พ.ศ.2484 สร้างจำนวน 3,000 เหรียญ เหรียญหล่ออรุณเทพบุตร เหรียญหนุมานแบกพระสาวก เหรียญรุ่นปาดตาล พ.ศ. 2486 มีเนื้อเงินลงยา เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง เหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธ เครื่องรางต่าง ๆ

1.เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพ้อม รุ่นปาดตาล พ.ศ. 2483 เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพ้อม

1. เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกะพ้อม รุ่นปาดตาล พ.ศ.2483

 

Category(s): +2.เหรียญยอดนิยม, -เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อม, พระปากกรุ

Comments are closed.