เหรียญรัชกาลที่ 9 และเหรียญรัชกาลที่ 5

เหรียญรัชกาลที่ 5 และเหรียญรัชกาลที่ 9 ผมได้เช่าบูชามาจากผู้สูงอายุซึ่งสะสมพระเครื่องท่านหนึ่ง ส่วนเหรียญทองคำ เป็นเหรียญสะสมครับ แบ่งปันบูชาสำหรับผู้ที่สนใจสะสมและเก็บไว้บูชากับตัวเองครับ

เหรียญรัชกาลที่ 9
1.เหรียญทองคำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปี 2533 กองทัพอากาศสร้าง น้ำหนักทองคำ 30.5 กรัม – เหรียญโชว์
2.เหรียญทรงผนวช 2508 เนื้ออัลปาก้า

เหรียญรัชกาลที่ 5 และเหรียญรัชกาลที่ 9

1.เหรียญทองคำ

เหรียญรัชกาลที่ 5 และเหรียญรัชกาลที่ 9

2.เหรียญทรงผนวช 2508

เหรียญรัชกาลที่ 5

1.เหรียญหนวด ร.5 หนึ่งบาท หลังช้างสามเศียร เนื้อเงิน
2.เหรียญหนวด ร.5 หนึ่งบาท หลังช้างสามเศียร มีมงกุฎ เนื้อเงิน
3.เหรียญที่ระลึก ร.5 หลังช้างสามเศียร เนื้อเงิน

เหรียญรัชกาลที่ 5 และเหรียญรัชกาลที่ 9

1.เหรียญหนวด ร.5 หนึ่งบาท

เหรียญรัชกาลที่ 5 และเหรียญรัชกาลที่ 9

2.เหรียญหนวด ร.5 หนึ่งบาท

เหรียญรัชกาลที่ 5 และเหรียญรัชกาลที่ 9

3.เหรียญที่ระลึก ร.5

Category(s): +2.เหรียญยอดนิยม, -เหรียญ ร.9 และ ร.5

Comments are closed.