รูปหล่อหลวงพ่อเงิน

1. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม
2. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์นิยม
3. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา
4. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา
5. รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พิมพ์ขี้ตา

รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน

1.พิมพ์นิยม

2.พิมพ์นิยม

3.พิมพ์ขี้ตา

4.พิมพ์ขี้ตา

5.พิมพ์ขี้ตา

10.พิมพ์นิยม

Category(s): -รูปหล่อหลวงพ่อเงิน, พระปากกรุ

Comments are closed.