พระสมเด็จวัดเกศไชโย

:: พระสมเด็จวัดระฆัง :: พระสมเด็จบางขุนพรหม :: พระสมเด็จวัดเกศไชโย ::

 พระสมเด็จวัดเกศไชโย สร้างประมาณปี พ.ศ. 2390 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) สร้างและปลุกเสก ที่วัดระฆัง ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่พระเทพกวีศรีสุทธินายก สร้างเป็นที่ระลึกในโอกาสทำบุญครบรอบ 100 ปี เหตุที่เรียกว่า “เกศไชโย” สันนิษฐานกันว่ามาจาก คำว่า “เกศ” ชื่อโยมมารดาของท่าน และโยมตาชื่อ “ไชย” รวมความเรียกว่า “เกศไชโย” บางคนจะเรียกว่า พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศไชโย มีด้วยกัน 3 พิมพ์ คือ พิมพ์นิยมฐาน 7 ชั้น พิมพ์ฐาน 6 ชั้น อกตัน พิมพ์ฐาน 6 ชั้น อกตลอด

สำหรับพระชุดนีที่ผมบูชาอยู่ เป็นพระเก่า และไม่ค่อยมีชาวบ้านนำมาให้บูชาครับ พระส่วนหนึ่งจึงเป็นพระสะสม โดยได้มาจากหลายแหล่งที่มา ที่นำมาแบ่งปันบูชา เป็นพิมพ์นิยม ฐาน 9 ชั้น พิมพ์ฐาน 6 ชั้น อกร่อง เป็นพระเนื้อเก่า เนื้อจัด หนึกนุ่มนวลตา มีริ้วรอยร่องรอยตามธรรมชาติ เป็นพระที่มีอายุมากกว่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัยและสมเด็จบางขุนพรหม ที่สร้างภายหลัง มีทั้งหมด 9 องค์ครับ

1.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อเหลืองคมชัด
2.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อขาว ย่น
3.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อเหลือง ย่น
4.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อเหลือง ย่น
5.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อเหลือง ย่น
6.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อขาว แกร่ง
7.พิมพ์ 6 ชั้น อกร่อง เนื้อเหลือง
8.พิมพ์ 6 ชั้น อกร่อง เนื้อเหลือง
9.พิมพ์ 6 ชั้น อกร่อง เนื้อเหลือง

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

1.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อเหลืองคมชัด

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

2.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อขาว ย่น

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

3.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อเหลือง ย่น

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

4.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อเหลือง ย่น

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

5.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อเหลือง ย่น

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

6.พิมพ์ 7 ชั้นนิยม เนื้อขาว แกร่ง

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

7.พิมพ์ 6 ชั้น อกร่อง เนื้อเหลือง

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

8.พิมพ์ 6 ชั้น อกร่อง เนื้อเหลือง

พระสมเด็จวัดเกศไชโย

9.พิมพ์ 6 ชั้น อกร่อง เนื้อเหลือง

Category(s): + 1.พระเบญจภาคี, -พระสมเด็จ

Comments are closed.