พระสมเด็จบางขุนพรหม

:: พระสมเด็จวัดระฆัง :: พระสมเด็จบางขุนพรหม :: พระสมเด็จวัดเกศไชโย ::
พระสมเด็จบางขุนพรหม สร้างในปี พ.ศ.2143 โดยเสมียนตราด้วง พิมพ์พัฒนาแบบมาจากพระสมเด็จวัดระฆังสร้างจำนวน 84,000 องค์ โดยนิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) เป็นประธานในพิธีปลุกเสก แล้วนำไปบรรจุในเจดีย์ใหญ่หน้าโบสถ์ มีด้วยกัน 11 พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ทรงเจดีย์ พิมพ์ฐานแซม พิมพ์เส้นด้าย พิมพ์สังฆฏิ พิมพ์สังฆฎิหูช้าง พิมพ์ฐานคู่ พิมพ์ปรกโพธิ์ พิมพ์อกครุฑ พิมพ์เกศบัวตูม พิมพ์ไสยาสน์ มี 2 ลักษณะ คือ พระกรุเก่า และพระกรุใหม่ มีคราบกรุสีน้ำตาลไหม้จับหนา ด้วยเป็นที่นิยมของคนทั่วไป จึงมีการ “ตกเบ็ดพระ” หรือ “ตกพระ” ในพระเจดีย์มาตั้งแต่ปี 2416 หลายครั้งหลายหน จนถึง พ.ศ. 2500 มีผู้ลักลอบขุดเจาะเจดีย์เป็นโพลงเข้าไปขนพระสมเด็จที่อยู่ในกรุจำนวนหนึ่ง ต่อมาได้เปิดกรุอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2500 ทางวัดเปิดให้บูชาองค์ละประมาณ 1,000 – 3,000 บาท

สำหรับพระสมเด็จบางขุนพรหมชุดนี้  เท่าที่ผมมีเก็บไว้บูชา  มีแค่ 3 พิมพ์เท่านั้นครับ ที่นำมาแบ่งปัน จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ฐานคู่ และพิมพ์เส้นด้าย ทั้งกรุใหม่และกรุเก่า

1.พิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ เนื้อจัด มีคราบกรุ
2.พิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ มีคราบกรุ
3.พิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ มีคราบกรุสีน้ำตาล – บูชาแล้ว
4.พิมพ์สังฆาฎิ มีหู กรุใหม่ หลังกระดาน
5.พิมพ์ฐานคู่ ไม่ตัดปีก มีคราบกรุ
6.พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาว
7.พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อเหลือง ไม่มีคราบกรุ
8.พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อเหลือง ไม่มีคราบกรุ
9.พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง มีคราบกรุ
10.พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง ไม่มีคราบกรุ
11.พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง ไม่มีคราบกรุ
12.พิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง ไมีคราบกรุ

1.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ เนื้อจัด มีคราบกรุ

2.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ มีคราบกรุ

3.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ มีคราบกรุสีน้ำตาล

4.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์สังฆาฎิ มีหู กรุใหม่ หลังกระดาน

5.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ฐานคู่ ไม่ตัดปีก มีคราบกรุ

6.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาว

7.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อเหลือง ไม่มีคราบกรุ

8.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อเหลือง ไม่มีคราบกรุ

9.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง มีคราบกรุ

10.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง ไม่มีคราบกรุ

11.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง ไม่มีคราบกรุ

12.พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้าย กรุเก่า เนื้อขาวอมเหลือง ไมีคราบกรุ

 

Category(s): + 1.พระเบญจภาคี, -พระสมเด็จ, พระปากกรุ

Comments are closed.