พระรอดกรุวัดมหาวัน

พระรอดสร้างโดยพระสุมนนารทฤาษี ในมัยพระนางจามเทวี ใน พ.ศ. 1223 หรือปัจจุบันมีอายุ 1322 ปี นำไปบรรจุไว้ที่มหาเจดีย์ (เจดีย์หลวง) วัดมหาวันลำพูน เป็นพระเครื่องที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในบรรดาพระกรุทั้งมวล การพบกรุพระรอดในสมัยเจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร เมื่อ พ.ศ. 2435 – 2445 จากพระเจดีย์หลวงวัดมหาวัน ที่ชำรุดทรุดโทรมพังทลายลงมา เจ้าหลวงฯ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ครอบเจดีย์เดิม และนำเศษปรักหักพังที่กองทับถมกันไปถมหนองน้ำอยู่ระหว่างหอสมุดของวัด พระรอดมากมายที่พบในเจดีย์เก่านำไปบรรจุกลับคืนที่เดิม ส่วนหนึ่งมีผู้คนนำไปสักการบูชา บางส่วนประปนอยู่กับซากกรุ และเศษดินทรายจมอยู่ในหนองน้ำ ต่อมา ปีพ.ศ. 2451 ฐานเจดีย์เกิดชำรุด เจ้าอินทรยศ ได้ให้ช่างรื้อฐานรอบนอกพระเจดีย์ออกเสียและบูรณะใหม่ การพบพระรอดครั้งนั้นราว 1 ตะกร้าบรรจุข้าว (ซ้าข้าว) เจ้าอินทรยศนำไปแจกบรรดาลูกหลาน และได้สร้างรอดรุ่นใหม่ขึ้นบรรจุไว้แทนที่ พระรอดมี 5 พิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก พิมพ์ตื้น และพิมพ์ต้อ ซึ่งเป็นพระกรุที่หายาก

พระรอดกรุวัดมหาวัน โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากแล้วค่อนข้างทำใจยากหากจะแบ่งปันให้ผู้อื่น ผมได้มาองค์หนึ่ง (องค์ที่ 3 ในรูป) เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวสร้างในยุคต้นสมัยพระนางจามเทวี  เคยนำไปประกวดได้รางวัลที่ 1 สองงาน ส่วนองค์อื่น เป็นพระยุคเดียวกันในสภาพเก่าเก็บ สวยคมสมบูรณ์เท่าที่พบเห็นมา เพราะฉะนั้นผมขอเก็บไว้ สำหรับคนที่อยากได้พระรอดเก็บไว้บูชาจริงๆ นะครับ  

1.พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัด สวย ดูง่าย
2.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวคราบแดง เนื้อแกร่งจัดเป็นหิน สวย คมชัด
3.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียว สวย เก่าจัด เนื้อแกร่งเป็นหิน ** พระโชว์
4.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวคราบแดง สวย เก่า คมชัด เนื้อแกร่งเป็นหิน
5.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวหินครก เนื้อแกร่งเป็นหิน
6.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวอมดำคราบแดง เนื้อแกร่งเป็นหิน สวย คมชัด

พระรอดกรุวัดมหาวัน

1.พระรอดกรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัด

2.พระรอดกรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวคราบแดง

3.พระรอดกรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียว สวย เก่าจัด

4.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวคราบแดง

5.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวหินครก

6.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวอมดำคราบแดง

 

Category(s): + 1.พระเบญจภาคี, -พระรอดกรุวัดมหาวัน, พระปากกรุ

Comments are closed.