พระรอดกรุวัดมหาวัน

พระรอดสร้างโดยพระสุมนนารทฤาษี ในมัยพระนางจามเทวี ใน พ.ศ. 1223 หรือปัจจุบันมีอายุ 1322 ปี นำไปบรรจุไว้ที่มหาเจดีย์ (เจดีย์หลวง) วัดมหาวันลำพูน เป็นพระเครื่องที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในบรรดาพระกรุทั้งมวล การพบกรุพระรอดในสมัยเจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร เมื่อ พ.ศ. 2435 – 2445 จากพระเจดีย์หลวงวัดมหาวัน ที่ชำรุดทรุดโทรมพังทลายลงมา เจ้าหลวงฯ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ครอบเจดีย์เดิม และนำเศษปรักหักพังที่กองทับถมกันไปถมหนองน้ำอยู่ระหว่างหอสมุดของวัด พระรอดมากมายที่พบในเจดีย์เก่านำไปบรรจุกลับคืนที่เดิม ส่วนหนึ่งมีผู้คนนำไปสักการบูชา บางส่วนประปนอยู่กับซากกรุ และเศษดินทรายจมอยู่ในหนองน้ำ ต่อมา ปีพ.ศ. 2451 ฐานเจดีย์เกิดชำรุด เจ้าอินทรยศ ได้ให้ช่างรื้อฐานรอบนอกพระเจดีย์ออกเสียและบูรณะใหม่ การพบพระรอดครั้งนั้นราว 1 ตะกร้าบรรจุข้าว (ซ้าข้าว) เจ้าอินทรยศนำไปแจกบรรดาลูกหลาน และได้สร้างรอดรุ่นใหม่ขึ้นบรรจุไว้แทนที่ พระรอดมี 5 พิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก พิมพ์ตื้น และพิมพ์ต้อ ซึ่งเป็นพระกรุที่หายาก

พระรอดกรุวัดมหาวัน โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากแล้วค่อนข้างทำใจยากหากจะแบ่งปันให้ผู้อื่น ผมได้มาองค์หนึ่ง (องค์ที่ 3 ในรูป) เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวสร้างในยุคต้นสมัยพระนางจามเทวี  เคยนำไปประกวดได้รางวัลที่ 1 สองงาน ส่วนองค์อื่น เป็นพระยุคเดียวกันในสภาพเก่าเก็บ สวยคมสมบูรณ์เท่าที่พบเห็นมา เพราะฉะนั้นผมขอเก็บไว้ สำหรับคนที่อยากได้พระรอดเก็บไว้บูชาจริงๆ นะครับ  

1.พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัด สวย ดูง่าย – 150,000.- ฿
2.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวคราบแดง เนื้อแกร่งจัดเป็นหิน สวย คมชัด - 120,000.- ฿
3.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียว สวย เก่าจัด เนื้อแกร่งเป็นหิน ** พระโชว์
4.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวคราบแดง สวย เก่า คมชัด เนื้อแกร่งเป็นหิน – 200,000.- ฿
5.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวหินครก เนื้อแกร่งเป็นหิน - 200,000.- ฿
6.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวอมดำคราบแดง เนื้อแกร่งเป็นหิน สวย คมชัด - 200,000.- ฿

พระรอดกรุวัดมหาวัน

1.พระรอดกรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัด

2.พระรอดกรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวคราบแดง

3.พระรอดกรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียว สวย เก่าจัด

4.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวคราบแดง

5.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวหินครก

6.พิมพ์ใหญ่ เนื้อเขียวอมดำคราบแดง

 

Category(s): + 1.พระเบญจภาคี, -พระรอดกรุวัดมหาวัน, พระปากกรุ

Comments are closed.