พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่

“พระซุ้มกอ” จากคำบอกเล่า สร้างโดยฤาษี 3 ตน คือ ฤาษีพิราลัย ฤาษีตาไฟ และฤาษีตาวัว ใช้ว่าน 1000 ชนิด เกสรนานาดอกไม้ 1000 ชนิด นำเอาผงว่านมาปั้นเป็นก้อน คลุกเคล้าผสมผงเกสรดอกไม้บด ดินบด พิมพ์เป็นพระซุ้มกอ นำไปเผาไฟด้วยไม้มงคล พระซุ้มกอ มีกรุต่าง ๆ ได้แก่ กรุวัดพิกุล กรุฤาษี กรุทุ่งเศรษฐี กรุซุ้มกอมี 5 พิมพ์ คือ 1.พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ มีกนก 2.พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก 3.พระซุ้มกอพิมพ์กลาง 4.พระซุ้มกอพิมพ์เล็ก 5.พระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะ เนื้อพระซุ้มกอคล้ายคลึงกับเนื้อพระรอด เนื้อพระคงกรุเก่า ด้วยสร้างเวลาไล่เลี่ยกัน พระซุ้มกอถูกขุดพบโดย พระยากำแพงเพชร (น้อย) ขณะที่ทำการรื้อเจดีย์เก่า 3 องค์ และมีพระพิมพ์อื่นที่แตกกรุคราวเดียวกัน เช่นพระกำแพงลีลา พระกำแพงเม็ดขนุน พระกำแพงเปิดโลก

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ ที่ได้นำมาแบ่งปันนี้ เป็นพระที่ได้มาจากท้องถิ่น กรุฤาษีและกรุทุ่งเศรษฐี มีลักษณะสวยงาม สำหรับคนที่อยากเก็บไว้บูชากับตัวครับ

1.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อแดง มีคราบกรุ เนื้อเก่าจัด  สวยมาก – บูชาแล้ว
2.พิมพ์ใหญ่ กรุทุ่งเศรษฐี เนื้อแดง เนื้อเก่าจัด สวยมาก ดูง่าย – บูชาแล้ว
3.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อแดง คมชัด เนื้อเก่าจัด มีคราบกรุ สวยมาก
4.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อสีส้ม พิมพ์ทรงคมชัด มีคราบกรุ
5.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อแดงมันปู พิมพ์ลึกคมชัด มีคราบรักเก่า
6.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อเหลือง สวยคมชัด
7.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี ลงรักปิดทอง เลี่ยมเงินเก่า
8.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี พิมพ์ลึกคมชัด มีคราบกรุ
9.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อเขียวคราบแดง
10.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อเขียวอมแดง พิมพ์ลึกคมชัด
11.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อเขียวอมแดง พิมพ์ลึกคมชัด
12.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อแดง พิมพ์ลึกคมชัด สวยมาก

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่

1.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อแดง มีคราบกรุ สวยมาก

2.พิมพ์ใหญ่ กรุทุ่งเศรษฐี เนื้อแดง เนื้อเก่าจัด

3.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อแดง เนื้อเก่าจัด มีคราบกรุ

4.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อสีส้ม มีคราบกรุ

5.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อแดงมันปู มีคราบรักเก่า

6.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อเหลือง

7.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เลี่ยมเงินเก่า

8.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี พิมพ์ลึกคมชัด

9.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อเขียวคราบแดง

10.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อเขียวอมแดง

11.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อเขียวอมแดง

12.พิมพ์ใหญ่ กรุฤาษี เนื้อแดง

Category(s): + 1.พระเบญจภาคี, -พระซุ้มกอ, พระปากกรุ

Comments are closed.